Kilta

Kilta on perustettu vuonna 1966. Se on autojoukoissa ja huollon muissa tehtävissä palvelleiden vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. Kilta haluaa tukea huoltoaselajin koulutusta palkitsemalla kotiuttamistilaisuuksissa ja aliupseerikurssin päättäjäisissä kiitettävästi palvelleita varusmiehiä Karjalan Prikaatissa ja Utin Jääkärirykmentissä (v. 2021 palkittu 11 varusmiestä).

Myös kantahenkilökuntaan kuuluva voidaan mahdollisuuksien mukaan palkita perinnepäivänä stipendillä erittäin ansiokkaasta palveluksesta Karjalan huoltopataljoonan esityksestä.

Killan jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 230 henkilöä. Toimintasuunnitelman mukaisesti on vuosittain tehty tutustumisretkiä, järjestetty pilkkikisoja, ulkoilutapahtumia sekä kiltailtoja. Harrastamme lisäksi lauantaisin ampumista Tyrrin ampumakeskuksessa Utissa ja moottoripyöräilyä matka- ja veteraanimoottoripyörillä kotimaassa ja ulkomailla.

Killalla on kenttäkeittiö, jota vuokrataan tai valmis keitto toimitetaan tilauksen mukaisesti.

Täten on voitu ylläpitää killan taloutta jäsenmaksun ohella, jonka suuruus vuonna 2022 on 25 euroa.

Oman lippunsa kilta sai vuonna 1991.

Karjalan Prikaatin Autokoulun tiloissa on nähtävillä puukaasuttimella varustettu Ford Thames kuorma-auto vuosimallia 1955. Kiltamme jäsenet entisöivät sen vuonna 1989.

Kilta kuuluu Autojoukkokiltojen liittoon kymmenen muun autokillan ohella.

Killan jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden:

  • yhteydenpitoon puolustusvoimiin ja erityisesti KARJALAN HUOLTOPATALJOONAAN
  • osallistumiseen maanpuolustushenkisiin tapahtumiin
  • saada KARJALAN PRIKAATIN Kilpi-lehden, jossa on oma osastomme
  • toimia halutessasi vain vapaaehtoisen maanpuolustustyön, kiltatyön tukijana

Sinulta edellytämme rehtiä huoltomieshenkeä.